Aktivi

Hos GORM Agency har vi haft fornøjelsen af at være med til at skabe www.aktivi.dk. Aktivi er et digitalt fællesskab for mennesker med demens og for deres pårørende, hvor de kan finde støtte, udveksle erfaringer og oplevelser og søge viden.

Vi har stået for UX, brugerundersøgelser, design, udviklingen af websitet og undervisning i forbindelse med overleveringen af websitet. Og så er det et af de projekter, der er kravlet ind under huden på os.

Aktivi er blevet til i et stærkt samarbejde mellem Alzheimerforeningen, Kommunernes Landsforening, Type2Dialog, en række samarbejdskommuner og GORM Agency.

Det særlige ved dette projekt

Aktivi.dk er en realitet på grund af Corona, der i foråret 2020 lukkede landet ned. Det var usundt for mange, og digitale fællesskaber blev vigtigere end måske nogensinde før. For danskere med demens var det særligt skidt, fordi de ikke blev kognitivt trænet, og det kan hurtigt føre til en forværring i sygdommen og til ensomhed. For de pårørende betød det, at de ikke blev aflastet og at de stod meget alene.

Derfor blev Aktivi lanceret. Projektet har krævet et særligt kendskab til de udfordringer, mange mennesker med demens lever med. Derfor har vi dels talt med mange af de kommende brugere i en lang række brugerundersøgelser, dels har vi researchet på, hvordan vi bedst muligt hjælper dem online, så oplevelsen både er meningsfuld og brugervenlig.

User journey maps gør en stor målgruppe håndgribelig

Gennem indledende workshops koncentrerede vi os om at gøre målgruppen håndgribelig. Den er nemlig i sig selv en udfordring, fordi ingen demenssygdom er ens. For nogen går det eksempelvis meget stærkt, mens andre ikke har nogen sygdomsindsigt. Samtidig har de pårørende et ønske om at gøre det bedste for deres kære – men de har også brug for aflastning og for at dele deres oplevelser med andre.

Vi udarbejdede flere user journey maps, der opsummerede forskellige forløb og behov hos et flertal i den overordnede målgruppe. Ved at mappe dem, fik vi en vigtig forståelse for, hvad den endelige løsning kunne tage hånd om – det var med andre ord med user journey maps ved hånden, at vi kunne udarbejde de klikbare wireframes og designet for sitet.

System.InvalidOperationException: The model item passed into the dictionary is of type 'Gorm.Agency.Core.Helpers.PublishedContent', but this dictionary requires a model item of type 'System.String'.
at System.Web.Mvc.ViewDataDictionary`1.SetModel(Object value)
at System.Web.Mvc.ViewDataDictionary..ctor(ViewDataDictionary dictionary)
at System.Web.Mvc.WebViewPage`1.SetViewData(ViewDataDictionary viewData)
at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
at ASP._Page_Views_Partials_Sections_ColumnSection_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Sections\ColumnSection.cshtml:line 37
at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
at ASP._Page_Views_CaseEntry_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\CaseEntry.cshtml:line 18

Brugerinterviews viste vejen frem til den endelige løsning

Vi skabte et digitalt fællesskab, fordi brugerundersøgelserne pegede på, at både personer med demens og de pårørende har brug for at dele deres oplevelser, bekymringer og meget andet med andre. For pårørende samt de personer, der er i fase 1 af demensen, er Aktivi en mulighed for at kunne netop dette.

Både fællesskabsdelen og resten af websitet tager højde for, at fokus og formål kan være svært at holde fast i for mennesker med demens. Når man opretter sin profil, så skal man vælge om man er pårørende eller person med demens – på den måde vil man møde forskelligt indhold og hver brugergruppe vil have et dedikeret forum, som kun de kan tilgå, hvor de trygt og sikkert kan skrive med hinanden.

Brugerundersøgelserne bestod dels i materiale fra Type2Dialog og Alzheimerforeningen, dels af vores egne undersøgelser og interviews med de kommende brugere af Aktivi.

En meget simpel brugerflade – og en meget fleksibel backend

Udover UX og de mange brugerundersøgelser og interviews, så stod vi også for selve udviklingen af websitet.

Med input fra brugerne, der oplevede vores klikbare wireframes tidligere i processen, skabte vi websitet i Umbraco backend’en. Den er både fleksibel og nem for udviklere og redaktører at tilgå – og idet løsningen ligger i Umbraco Cloud, slår vi også et slag for stabil performance og et endnu nemmere samarbejde mellem administratorerne.

Umbraco er en af vores foretrukne CMS’er. Vi er Umbraco Gold Partner, men det er en helt anden historie – og i øvrigt er vi platformsneutrale. Det er altid opgaven, der peger os i retning af den rette løsning.

 

Tryghed og nemhed til redaktørerne i kommunerne

Et særligt fokusområde var at gøre arbejdet både nemt, trygt og sikkert for de redaktører, der sidder ude i samarbejdskommunerne. Redaktørernes adgang og muligheder i backend’en er nem og ligetil, takket være Umbraco, og så har vi oprettet forskellige typer af adgange.

Kommunernes medarbejdere har fået en særlig type adgang til backend’en, og det betyder, at de kan gøre alt det, de har brug for – og ikke mere end det. På den måde har projektets ejere tryghed ved, at ingen ved en fejl fx kommer til at fjerne noget, der skulle bevares. Forskellige typer adgange til forskellige brugere betyder, at sikkerheden er stærkere.

Undervisning og tutorials er en del af den gode overlevering

Hos os er det vigtigt, at vores kunder forstår og er trygge ved den løsning, vi leverer. Det var også tilfældet på Aktivi-projektet, hvor vi bl.a. underviste samarbejdskommunernes medarbejdere i, hvordan Umbraco og Aktivi virker. Det var i tråd med ambitionen om, at de skal føle ejerskab og være en aktiv del af aktivi.dk. På den måde sikrer vi en levende platform, der er relevant for brugerne.

Ved siden af undervisningen udarbejdede vi også undervisningsmaterialer og video tutorials.

Besøg aktivi.dk og tjek resultatet :-)