Landbrugslotteriet

Landbrugslotteriet tog GORM Agency med på holdet, da de var godt i gang med en større digital modning. Vores UX-specialister udviklede en prototype for det nye website, der viste sig at blive retningsangivende for det videre arbejde.

Landbrugslotteriet kom til os, da de skulle have et nyt website – ja, mere end det: Sammen med det kreative bureau Ö var de i færd med at ændre hele deres grundkoncept, opdatere den visuelle identitet og havde som erklæret mål at appellere til en yngre målgruppe. Oveni købet skulle det store skift ske, så offline og online blev bundet sammen og ikke fordrev hinanden.

GORM Agency blev valgt som digital partner ift. UX på det nye website. Men vi udviklede ikke bare en flad prototype. Vi skabte en responsiv og klikbar wireframe, der fangede essensen af den nye identitet og afspejlede det nye greb om kommunikationen, som Landbrugslotteriet søgte.

Brugerindsigt: 20 % holdt iPad’en som en bog – det imødekommer websitet i dag

Før vi gik i gang, dykkede vi ned i alle de marketingdata og kundeindsigter, Landbrugslotteriet lå inde med, så vi forstod brugerrejsen, brugernes behov og deres adfærd online.

Nok er vi eksperter, men brugeradfærd er en foranderlig størrelse, og vi tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds verdensbillede – sådan skaber vi de bedste online marketing resultater.

Landbrugslotteriet gav os og projektets andre stakeholders et grundigt indblik i deres brugeres adfærd. Vi lærte bl.a. at hele 20 % af brugerne besøgte landbrugslotteriet.dk fra en vertikal iPad – du ved, ligesom når man holder en bog. Det er faktisk første gang, vi ser det så utvetydigt, og det var en vigtig erkendelse ift. websitet og dets design, fordi det skal imødekomme denne brugeradfærd.

Vi erfarede også, at 59 % af brugerne besøger websitet fra en mobil enhed (smartphone eller tablet). Derfor anbefalede vi, at sitet blev udviklet ud fra en mobile first-tilgang, hvor brugervenlighed og enkelhed er nøgleord.

Den klikbare wireframe er vores ’hemmelige’ våben og blev implementeret 1:1 ved lanceringen

Et af vores vigtigste værktøjer her hos GORM Agency er klikbare wireframes. Ved hjælp af dem kan vi nemlig se opbygningen af websitet, før der bliver designet eller kodet noget som helst.

Kunden kan klikke sig rundt og få en helt anden fornemmelse for sitet end fx en PDF kan tilbyde. Den gode wireframe giver os og kunden et fælles ståsted, og giver anledning til en samtale om, om vi ser det samme endemål – ellers opfanger vi det, retter til og får derigennem arbejdet os frem til enighed.

Det var en yderst grundig prototype, vores specialister skabte. Og den gjorde hele forskellen.

Ved lanceringen af det nye website kunne vi konstatere, at websitet var designet 1:1 ift. vores oplæg i den klikbare prototype. Det viser, hvordan et solidt forarbejde bliver til et bærende fundament.

Man ville jo heller ikke gå i gang med at bygge et hus uden gennemarbejdede arkitekttegninger.

Værdien af den gode prototype fornægter sig ikke – den blev et holdepunkt i hele processen

Med den klikbare wireframe til Landbrugslotteriet skabte vi stringens for hele den videre løsning. Hvis der opstod tvivl hos nogen et sted, så var det ganske enkelt at gå tilbage til wireframen og få svar på tiltale.

I en proces med mange stakeholders, korte deadlines og Corona-benspænd var det den klikbare wireframe, der blev et fast holdepunkt. Den banede vejen for et fremragende samarbejde, for et klart, fælles mål og ikke mindst for et tidssvarende lotteriunivers.

Det går op og ned de rigtige steder: Massiv vækst i upper funnel og en faldende bouncerate

Det nye rammekoncept ”Numre der betyder noget” viser, at Landbrugslotteriet handler om langt mere end blot tal.

Det indfanger essensen af alle de følelser, der er med i lotteriet. Med et gennemtænkt indholdsunivers, der signalerer troværdighed og professionalisme, inviterer Landbrugslotteriet både eksisterende og nye spillere indenfor i moderne rammer. Det har i øvrigt været en stor fornøjelse at arbejde sammen med det kreative bureau Ö, der har udarbejdet koncept, rebranding og det kreative setup for Landbrugslotteriet.

Og vi kan se, at arbejdet bærer frugt. Vi oplever massiv vækst i upper funnel – dvs. masser af nye, potentielle kunder – og det kan mærkes hele vejen ned gennem resten af tragten, for der bliver også solgt flere lodsedler. Alene den organiske trafik er øget markant og de besøgende konverterer langt mere end det var tilfældet i perioden før. Bounceraten er faldet. Arbejdet har ledt til en større share of voice.

Helt kort og uden sminke: Det er gået op og ned de rigtige steder.