User experience

Vi bygger succesfulde brands med kreative brugeroplevelser. UX handler i sin essens om at forbinde mennesker og teknologi, og at brugerens oplevelse skal give mening. 

Discovery: Første skridt mod forretningskritisk UX er workshops og data

UX er en forretningskritisk investering, for hvis ikke jeres website tager hånd om både kunder og forretningsmål, så går I ganske enkelt glip af forretning. I den tidlige del af UX processen danner vi os et indblik i de udfordringer, projektet står overfor og skal håndtere. Læs om processen her.

Sammen med de interne interessenter skaber vi det fundament, der gør processen både tryg og konstruktiv – og resultatet succesfuldt. Det er i den indledende fase, at vi opbygger den uvurderlige forståelse for brugerne og får brugerindsigt, der danner basis for UX, design og hele den videre løsning. Udover at imødekomme jeres forretningsmål og ambitioner, så er det i bund og grund brugerne, det hele skal give mening for – ellers indfrier vi ikke forretningsmålene godt nok.

Her kan du læse om første skridt på vejen, nemlig Discovery-fasen.

UX workshop: Fundamentet for processen og den endelige løsning

Den indledende UX workshop er ganske afgørende af flere årsager.

Først og fremmest er det på workshoppen, vi samler intern viden og gør den til noget, vi kan bygge videre på. Denne viden kan bl.a. være om jeres brugere, som i sidste ende skal finde mening med den kommende løsning. Vi er erfarne i at sætte os i brugernes sted og koble deres behov med jeres forretningsmål. Det er det, der gør en succes til en succes.

Vi anbefaler, at beslutningstagere og medarbejdere fra forskellige områder eller afdelinger er med ved bordet. Det er vores erfaring, at et bredt udsnit af interessenter og involverede parter giver det bedste, bredeste indblik i det projekt, vi sammen skal få op at stå. Vi tilrettelægger UX workshoppen ud fra jeres organisation og behov, og vi tager ansvaret for at skabe rammerne om et trygt og givende rum for deltagerne. At være med på UX workshoppen giver i øvrigt tit deltagerne et stærkere ejerskab på projektet.

Workshoppen giver os det bedste udgangspunkt for at definere den platform, vi skal til at udarbejde. Det giver os også mulighed for at opsætte konkrete målsætninger for den. Det er vigtigt, så vi ved, hvad forventningerne er. Eller sagt på en anden måde: Du bygger heller ikke et hus uden en plantegning, vel?

Kort sagt er det på UX workshoppen, vi skaber fundamentet for de forandringer, I står foran. For et nyt website, både processen og den daglige drift bagefter, er præget af forandringer. Det kan skabe utryghed og uvilje, hvilket er meget forståeligt, men sådan behøver det ikke være. Vi har det som særligt fokus at I er trygge fra start til slut – og længe derefter.

Kvantitative data: Masser af data kan give masser af forståelse for brugeradfærd

Vi har brug for så retvisende data som overhovedet muligt. Det er nemlig med afsæt i dataene, vi udvikler løsningen til jer. Data kan i den henseende være mange ting og komme fra forskellige kilder: Det kan være fra Google Analytics eller lignende webanalyseværktøjer, fra spørgeskemaer eller (anonymiserede) skærmoptagelser af brugernes besøg på jeres website.

Kvantitative data giver os et billede i stor skala, der viser, hvad status er og hvor potentialet ligger.

Vi benytter os bl.a. af spørgeskemaer. Spørgeskemaer hjælper os med at sætte ord på det, jeres brugere og kunder oplever. De har mange fordele, men vi er især vilde med disse tre:

  • Vi får hurtigt fat i mange brugere – og dermed får vi meget mere data at analysere, så vi bliver endnu klogere
  • Vi får et kvantitativt billede af, hvordan jeres website bliver brugt
  • Der er enormt meget good-will derude! Langt de fleste vil gerne hjælpe og komme med løsningsforslag, hvis blot man får stillet de rette spørgsmål

Med alle tænkelige data ved hånden får vi indblik i den brugeradfærd og særlige behov, jeres kunder eller brugere har. Deres brugeradfærd siger os noget om, hvad de har af mål og hvad de lykkes med – og ikke lykkes med. Når vi kortlægger brugeradfærden, fx ved at se på, hvordan de klikker, scroller, navigerer og opfører sig, så fortæller det noget om deres intention og hovedpiner. Den hovedpine skal vi kurere og vende rundt, så de i stedet får en god oplevelse, der hjælper dem videre. Og så er det selvfølgelig vigtigt at nævne, at vi har fokus på webtilgængelighed, så alle – uanset udfordringer – får den bedst mulige adgang og oplevelse på jeres site. 

Læs også: Lær dine brugere at kende og understøt den gode user experience

Kvalitative data: Vi giver brugerne mikrofonen, fordi de kan sætte ord på de ting, vi ikke har tænkt over

Vi supplerer gerne de kvantitative data med et deep-dive i kvalitative data, og vi har god erfaring med forskellige former for brugerinterviews. Fordelene ved kvalitative data er bl.a., at vi helt præcist kan afdække brugernes behov – med deres egne ord – og opfange ting, ingen ville have tænkt på at spørge om. Det er en kæmpe fordel og noget, vi vil slå på et helt trommesæt for.

Ifølge Nielsen Norman Group, der er blandt de verdensledende kræfter på UX området, så kan man med cirka fem interviews afdække op til 85 % af brugernes behov. Det er i vid udstrækning også vores erfaring. Det er klart, at hvis I har med mange forskellige brugergrupper at gøre, så er det nødvendigt at tale med repræsentanter fra hver gruppe (det var bl.a. tilfældet for det projekt, vi samarbejdede med Charlottehaven om).

Vi samler den nye viden og indsigt i en afrapportering. Her inkluderer vi citater fra brugerne, demografiske data samt de allervigtigste brugerindsigter, historier og guldkorn til det kommende arbejde. På den måde har vi sammen et udgangspunkt for at udarbejde den bedste løsning for jer.

Dette er den første fase i GORM Agencys UX proces

Du er godt i gang med at blive klog på, hvordan vi arbejder med UX og hvorfor UX er en forretningskritisk investering. Som UX bureau har vi de sidste mange år udviklet og forfinet den proces, du ser her. Det er den model, vi følger, når vi udvikler både store og små UX løsninger, der skal skabe digital fornyelse. Klik videre, hvis du vil læse om næste fase.

Læs om næste fase i UX processen: Define.

Skal vi kontakte dig?

Vil du vide mere om UX og hvordan du faciliterer den stærkeste brugeroplevelse for dine kunder? Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.