Conversion

Vi skaber effektive online marketing løsninger, fordi vi forstår teknologi og brugeradfærd. Vi arbejder dedikeret med data og søger konstant at omsætte indsigt i brugeradfærd til forretningskritiske handlinger.

  • forretningsudvikling

6 ting du skal spørge dit digitalbureau om

Skrevet af Christina Brøndsted | 13-01-2022

Noget af det vigtigste i et godt bureau-samarbejde er – i vores optik – samtalen. I er specialister i jeres egen forretning – bureauet er specialister indenfor deres særlige fagområder og tilhørende platforme. Derfor er et godt samarbejde en kontinuerlig udveksling af viden og erfaring.

Det er vigtigt, at I stoler på jeres bureau og lader dem gøre, hvad de er bedst til. Men det er mindst lige så vigtigt, at de har jer med hele vejen, og at I får spurgt ind til de rigtige ting, så I ved, hvad de bruger jeres penge på. Også så I kan videregive den viden til andre dele af virksomheden. 

Det handler ikke om, at du pludselig skal til at udfritte jeres digitalbureau hele tiden – det handler om at sikre, at I sammen bliver det stærkest mulige team. Her er seks ting, du med fordel kan spørge dit digitalbureau om.

1: “Hvornår har vi sidst lavet noget nyt? Og hvordan ser de kommende måneder ud?”

Der er en grund til, at I har valgt at tilknytte et bureau: Så I ikke skal bruge tid på dén del af jeres markedsføring. Men for at få de bedste resultater, er det alligevel vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om bureauets arbejde, og sikrer dig, at du ved, hvad der sker, og hvad I får testet i annonceringen. Om det er målgrupper, kreativer eller tekster – har du overblik over, hvor meget og hvad, der er blevet testet den seneste tid?

Og ligesom I skal vide, hvad bureauet laver, så skal de også vide, hvad I laver! Jeres bureau skal kende til jeres årshjul og planer, så de kan planlægge fremad og sammen sikrer, at virksomhedens markedsføring indgår i en samlet strategi.

2: “Hvad har virket? Og hvad kan vi lære af det?”

Når man bruger penge på markedsføring, er det ikke kun eksponeringer og konverteringer, man betaler for. Man køber også data, der kan give værdifulde indsigter. Det kan fx være indsigt i, hvem jeres virksomheds målgruppe er, og hvad de responderer bedst på. Det er vigtigt, at I får al den viden fra jeres bureau, så I kan sikre, at disse erfaringer deles på tværs af hele virksomheden, så det også kommer til gavn for hele virksomheden.

Det kunne fx være interessant at vide, hvilke målgrupper der giver de billigste konverteringer. Det er ikke sikkert, at det er dem, I egentlig havde regnet med, men det giver et fundament for nogle vigtige til- og fravalg; hvem vil vi gerne ramme, hvem er billigst nu og her, og hvilke kunder vil vi gerne have på lang sigt?

Læs også: Styrk kreativiteten med go', gammeldaws videnskabelig metode

3: “Hvor mange penge bruger vi på at opbygge kendskab?”

Det kan være fristende at lægge en masse penge i remarketing – især, hvis man har et performance-mindset. Det er oftest her, de billigste konverteringer ligger. Men det er vigtigt at blive ved med at hælde nye folk i tragten og ramme folk, der ikke kender jeres forretning i forvejen – selvfølgelig stadigvæk inden for det rette segment. 

Som tommelfingerregel skal der ca. 80 % budget i topfunnel og resterende 20 % til remarketing-aktiviteter. Det er selvfølgelig meget afhængigt af mål, midler og produkt. Men det er en vigtig snak at have med bureauet, så du ved, hvor i tragten I bruger jeres penge og dermed sikrer, at I kontinuerligt fokuserer på kendskab. 

Hvis vi var jeres digitalbureau, ville du vide, at vi altid vil slå et slag for kendskab! Performance er fint, men ikke altid så langsigtet. Hvis man kun høster de lavthængende frugter, og ikke får plantet nye træer, er det en kortsigtet løsning. Så husk; en investering i at bygge brand i dag, gavner på den lange bane.

4: “Hvilken tilskrivningsmodel bruger vi? Hvad er vores platforme indstillet til og hvad rapporterer I ud fra?”

Den model for tilskrivning - dvs. hvordan I vægter, hvilke platforme der leder frem til en given konvertering – samt tilskrivningsperioden har stor betydning for, hvordan I kan forstå resultaterne. Det er slet ikke ligegyldigt, hvordan I arbejder med tilskrivning, fordi "forkerte" indstillinger på et væld af kanaler kan give et helt andet billede end virkeligheden. Det er grundlæggende, men stadig noget, mange kan have svært ved at svare på. Og selvom (eller netop fordi) der ikke er et endegyldigt rigtigt svar på den "rigtige" tilskrivning for jer, er det en vigtig snak at have, så I alle ved, hvad der bliver rapporteret ud fra. 

På Facebook kan man fx selv vælge, hvor længe et klik skal tælle som en konvertering efter at brugeren har klikket på en Facebook-annonce. Det spænder fra 1-7 dage, ligesom man også kan inkludere folk, der kun har set annoncen og alligevel konverteret. Hvorvidt 7 dages klik og 1 dages visning skal tages med i regnestykket, kommer meget an på netop jeres virksomhed og jeres særlige produkter; hvor lang er kunderejsen, hvor stort er jeres brand, hvor trofaste er jeres kunder – og meget mere. At vælge og arbejde ud fra en given tilskrivningsmodel og -periode er nødvendigt, så I over hele linjen af kanaler forstår jeres resultater ens og korrekt.

Et tip: Søg efter 'tilskrivningsmodel' og 'tilskrivningsperiode' i vores håndbog og læs op, hvis du vil 

Fordi attribuering, som det også kaldes, er så komplekst, er det en vigtig snak løbende at have med dit bureau, så du ved, hvad de rapporterer på baggrund af. Det giver dig et solidt sammenligningsgrundlag – både helt praktisk fra måned til måned, men også i det tilfælde, at din virksomhed ønsker at skifte bureau eller overtage opgaverne selv. 

5: “Ved I, hvor jeres ansvar starter og slutter?”

Man kunne tro, at dette var defineret fra starten, men der er mange gråzoner, når det kommer til ansvarsfordeling. Her skal I kigge indad: Er det klart for alle, hvor et ansvar starter og slutter? Hvad har jeres bureau reelt ansvaret for, og hvad skal I selv løfte?

Det gælder også, hvis I har flere bureauer. Hvordan er samarbejdet mellem dem, og er de helt sikre på, hvad deres respektive ansvar er? Falder opgaver mellem to stole, bliver nogle ting gjort dobbelt?

Her drejer det sig ikke kun om fx opsætninger i de forskellige platforme, hvor arbejdsfordelingen er rimelig tydelig – Google-bureauet er ansvarlige Google osv. Det drejer sig mere om de ‘diffuse’ opgaver som videreudvikling, planlægning af årshjul, tracking og andre større beslutninger. 

Hver gang jeres bureau bruger tid på noget, har det en omkostning. Måske er det bedre givet ud, at I selv er ansvarlige for nogle opgaver, mens det andre steder er vigtigt, at bureauet ved, hvis ansvaret ligger hos dem. Denne snak er vigtig at tage både ved opstart af nyt bureau – men også kontinuerligt!

6: “Hvad mangler I fra os?”

Det er afgørende, at jeres bureau ikke sidder og venter på jer. Så kommer I ingen vegne. Måske har de bedt om noget materiale eller afventer en godkendelse. Tjek jævnligt ind og sørg for, at alle er samme sted, så I får de bedst mulige resultater. 

 

Hvis du er nået hertil, så står pointen nok klar: Tal med dit bureau. Selvfølgelig når I begynder samarbejdet, men især i det daglige, hvor arbejdet virkelig gælder. Vær kritisk, stil krav, men husk samtidig, at de er eksperterne til dét, du har hyret dem til. Og hey, vi bureau-folk er jo også blot mennesker. Vi elsker at tale med vores kunder – både om vind, vejr og de helt rette forudsætninger for at styrke jeres virksomhed.

Er du på udkig efter nyt digitalbureau?

Hos GORM Agency designer vi digitale brugerrejser, der udvikler vores kunders forretning med kreativitet og teknologi. Vores kernekompetencer er UX, tech-udvikling og digital marketing – og godt samarbejde, hvis vi selv må sige det.

Vil du høre mere om, hvad vi kan hjælpe jer med, så er du velkommen til at tage fat i vores business development director Mads Larsen på telefon 31680920 eller sende ham en mail.