Conversion

Vi skaber effektive online marketing løsninger, fordi vi forstår teknologi og brugeradfærd. Vi arbejder dedikeret med data og søger konstant at omsætte indsigt i brugeradfærd til forretningskritiske handlinger.

  • strategi
  • Sociale medier
  • conversion
  • facebook
  • effektmåling

Sådan kan du måle effekten af virksomhedens Facebook-annoncering

Skrevet af Martin Molt Ipsen | 07-11-2019

Hvilken værdi skaber Facebook marketing? Sådan helt konkret? I denne artikel præsenterer vi, hvordan du kan få en stærkere forståelse for afkastet på jeres Facebook-aktiviteter. Vi kommer en del ind på tilskrivning, så hvis du har behov for at genopfriske hukommelsen, så find 'tilskrivning' i vores håndbog til begreber i digital marketing

I den moderne verden, hvor digital markedsføring er en stor del af vores hverdag, har de fleste virksomheder efterhånden styr på at indsamle data fra deres digitale kampagner. Det kan bl.a. være fra Facebook, der giver mulighed for at evaluere salg, trafik eller lignende på baggrund af aktivitetens resultater.

Èn ting de færreste virksomheder har stor forståelse for og indblik i er imidlertid, hvordan de kan, skal eller bør tilskrive værdien fra de forskellige aktiviteter. Det betyder, at mange ikke har et tydeligt overblik over, hvilken værdi Facebook-annonceringen skaber for virksomheden. Det er normen at kigge på tallene fra Facebooks Ads Manager eller Google Analytics – men de giver ikke et præcist overblik over, hvordan værdien egentlig skal tilskrives Facebook-annonceringen.

Af samme grund har Facebook udviklet Facebook Attribution: Et attributionsværktøj, der har til formål at måle den egentlige værdi som skabes, når man annoncerer på Facebook.

Læs også: Fem trin til datadrevet marketing

Hvad er Facebook Attribution?

Gennemgangen af Facebook Attribution må du have til gode i en anden artikel. Vi kan dog kort opridse nogle af kernefunktioner i værktøjet:

  • Facebook Attribution tilbyder attributionsmodeller udover last touch, hvilket står i modsætning til Facebook Ads Manager.
  • Facebook Attribution har et attributionsvindue på op til 90 dage for visninger eller klik, hvilket gør det muligt at spore længere brugerrejser.
  • Med Facebook Attribution får du mulighed for at analysere dine kampagner med datadrevet tilskrivning, så du får det mest præcise overblik over, hvordan du skal tilskrive værdi til din annoncering.

Facebook Attribution giver altså et mere præcist estimat på, hvordan du skal tilskrive værdi til din annoncering. En funktion som ikke er mulig, hvis du udelukkende arbejder i Facebook Ads Manager.

Men hvordan kan du så stole på de tal du ser i Facebook Attribution uden at have noget sammenligningsgrundlag?

... Det kan du gøre ved hjælp af Lift Studies på Facebook!

Kilde: Facebook Marketing Science

 

Hvad er Facebook Lift Studies?

Lift Studies måler det “løft” i konverteringer eller kendskab som Facebook-annoncering skaber overfor målgruppen. Det sker ved at Facebook udvælger en test- og kontrolgruppe blandt virksomhedens målgruppe, hvor der leveres annoncer til testgruppen og ikke til kontrolgruppen. Derefter sammenligner Facebook enten konverteringsdata (fra Facebook Pixels og lignende) eller udspørger test- og kontrolgruppen ved hjælp af surveys direkte gennem Facebook. Resultaterne bliver sammenlignet og “løftet” udregnet.

Den endelige værdi kaldes for incremental value.

 

Forklaring af “incrementally”. Kilde: Facebook Marketing Science

 

Kombinationen af Facebook Attribution og Lift Studies giver altså mulighed for at sammenligne konverteringerne fra attribueringsværktøjerne med incremental value. Det giver jeres virksomhed et præcist overblik over, hvilken tilskrivningsmodel der har den største nøjagtighed i forhold til virksomhedens aktiviteter. På den måde undgår man at tilskrive for meget eller for lidt værdi til ens aktiviteter på Facebook, hvilket betyder, at du mere præcist kan måle det rigtige afkast af din annoncering på Facebook.

Måske har du allerede været omkring den digitale håndbog og fået genopfrisket tilskrivningsmodellerne, og ellers kan du helt overordnet se tilskrivningsmodellerne sammenholdt her:

Kilde: Facebook Marketing Science

 

Vil du lære endnu mere om Facebook marketing?

1. Tjekliste: Sådan optimerer du dit indhold til at have størst effekt i Facebook app'ens nyhedsstrøm. Så har du styr på the basics :)

2. Inspiration: I tvivl om, hvorvidt I gør det godt eller skidt? Bliv inspireret til, hvordan I kan opsætte meningsfulde tests af jeres kreativer. Kom fra antagelser og til konkret viden med denne introduktion til, hvordan vi tester det kreative indhold og styrker forretningen.

3. Guide: Kom i gang med dynamic creative ads på Facebook. Få indblik i, hvordan I kan optimere jeres annoncering med dynamic creative ads – hvis det da passer til jeres setup.