Conversion

Vi skaber effektive online marketing løsninger, fordi vi forstår teknologi og brugeradfærd. Vi arbejder dedikeret med data og søger konstant at omsætte indsigt i brugeradfærd til forretningskritiske handlinger.

  • conversion
  • værdirapporter
  • annoncering
  • marketingdata
  • tracking og effektmåling

Værdirapporten: Dit værktøj til at få gennemsigtighed i forretningen

Skrevet af GORM Agency | 03-10-2018

Kender du det, at en kampagne slutter og dagen oprinder, hvor du skal analysere på det hele – og må omkring en håndfuld platforme og analyseværktøjer, før du har et nogenlunde indblik? Og først herefter kan begynde at få overblik?

Hos GORM har vi udviklet Værdirapporten. Den er dit værktøj til at arbejde med marketingdata, fordi du hurtigt får gennemsigtighed i performance på tværs af kanaler. Det betyder, at der er kortere vej fra data til indsigt, så du bedre kan prioritere dine indsatsområder. Og det er dét, det hele handler om: Datadrevet beslutningstagen.

Online dashboard i real-time giver overblik

Værdirapporten er et online dashboard i real-time. Her samler vi jeres kanaler – website, Google, Facebook, etc. – og rapporterer på performance samlet set. De fleste kan danne sig indblik i en enkelt kanal, men når data skal være forretningskritisk, så skal der sammenhæng til. Kanalerne må ikke stå alene, for så ser vi kun en flig af det store billede.

Værdirapporten kommunikerer med letforståelige datavisualiseringer på de ting, der er relevante for jer. Vi skræddersyer den, så jeres behov bliver mødt.

På billedet ser du et eksempel på, hvordan et slide, der giver overblik over performance på kampagner, kan se ud. Ved hjælp af slides med fokus på én enkelt kanal og slides som dette, der giver overblik over flere aktiviteter, samler vi data fra alle relevante kanaler og aktiviteter. Sammen med en menneskeskrevet konklusion og anbefaling, sikrer det gennemsigtighed og mulighed for at tage handling.

Rapportering med konkrete anbefalinger

Hver måned ser vores specialister på, hvordan den foregående måned er gået. Data er nemlig intet uden analyse og forståelse. Vores specialister skriver en forståelig opsummering og konkrete anbefalinger, så læringen fra dataene oversættes til noget, du kan omsætte til handling.

Læs også: Sådan arbejder vi med UX

Dataarbejdet forankres nemmere, når deling er let

Værdirapporten er udviklet, så den er let at dele med resten af organisationen. Det er vigtigt, så hele organisationen kan følge med og dataarbejdet kan forankres på alle niveauer og hos alle interessenter – også dem, der ikke selv arbejder med marketing.

Eksempel på et slide, der dykker ned i og giver overblik over Google Display Ads.

Det er med andre ord slut med PDF’er, der bliver væk i mailboxen – og hele eller halve dage til afrapportering. Værdirapporten åbner op for, at alle kan tilegne sig et grundigt indblik i forretningen – hver dag og ikke blot på et kvartalsmøde.

Automatiseringen af rapportering og datavisualisering mindsker også risikoen for menneskelige fejl, og du kan med ro i maven stå på mål for det, du præsenterer.

Læs også: Din håndbog til begreber i digital markedsføring

Tag datadrevne beslutninger

For at arbejde seriøst med data, skal du både have strategi og KPI’er på plads. Begge dele kvalificerer indsatsen, og vi kan bedre se, hvor vi kommer fra – og ikke mindst hvor vi skal hen. Det er dét, der for alvor udvikler jeres forretning.

Værdirapporten er et værktøj til at tage datadrevne forretningskritiske beslutninger, fordi data – ikke synsninger eller mavefornemmelser – nemt gøres til indsigt. Indsigt, som vi kan tage handling på.

Værdirapportens navn kommer sig af, at den skal give værdi. Reel værdi. For vi kan måle på det meste og samle uendelige mængder data, men værdien ligger i at vide, hvad der er relevant for os – eller en samarbejdspartner – og hvordan det bliver til konkrete actions for din forretning.